Ekonomia

Przełamanie kryzysu w produkcji biomasy

W 2017 roku nastąpił przełom na rynku biomasy, a jego efekty odczuwamy wyraźnie w  sezonie w 2018 roku. Po kilkuletniej przerwie załamania zakłady energetyczne wykazują coraz większe [...] Czytaj więcej...

Dodatkowe rekompensaty

Będą dodatkowe pieniądze na rekompensaty dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez rosyjskie embargo. Bruksela dała 165 milionów euro, jednak zmieniła sposób ich podziału. Tym razem [...] Czytaj więcej...

Ceny produktów rolno-spożywczych

  Pierwsze szaleństwo przecen objęło rynek w lipcu, teraz nadeszła jego druga, równie silna fala. Powód – wyższe od zakładanych zbiory trzciny cukrowej i ponad czteroprocentowy wzrost [...] Czytaj więcej...

Ceny produktów rolno-spożywczych

  Bez dodatkowych rynków zbytu nie uda się utrzymać dotychczasowej skali produkcji, a co za tym idzie, ani tylu zakładów, ani miejsc pracy. Na rynku wieprzowiny coraz głębszy dołek. Niski krajowy [...] Czytaj więcej...

Budżet Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020 – zrównoważone inwestycje i ochrona środowiska

Teraz poszczególne państwa unijne przystępują do przygotowanie swoich Programów Operacyjnych RYBY 2014 – 2020. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad przygotowaniem [...] Czytaj więcej...