GMO

Posiedzenie Grupy Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego w Unii Europejskiej

Spotkanie było poświęcone omówieniu i przyjęciu raportu na temat stanu aktualnego i uwarunkowań Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego w Unii Europejskiej, opracowanego przez grupę [...] Czytaj więcej...

Stop GMO

Rządy Austrii i Węgier nie chcą się zgodzić na uprawę roślin transgenicznych. Tym samym wielokrotnie narażały się na krytykę Brukseli, której prawo zezwala na obrót GMO. Dlatego Komisja [...] Czytaj więcej...

GMO a sprawa polska

Za najciekawszą w kontekście przebiegu konferencji uważam wypowiedź pana Tadeusza Szymańczaka, członka Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej. Choć stała ona w sprzeczności ze znakomitą większością [...] Czytaj więcej...

Kukurydza GMO wykryta na polach Meksyku

Potwierdzają one bowiem wyniki badań z 2001 roku, kiedy to rozpętała się dyskusja na temat bezpieczeństwa upraw modyfikowanych genetycznie (GMO), które obrońcy środowiska uważali za potencjalne [...] Czytaj więcej...