Biopaliwa

II Okrągły stół – „Biokomponenty – produkt niechciany czy poszukiwany?”

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele resortów: finansów, skarbu państwa, gospodarki i środowiska, a także Urzędu Regulacji Energetyki oraz producentów paliw, biopaliw i biokomponentów. [...] Czytaj więcej...

Kukurydza na bioetanol zmniejszy emisję CO2 – czy na pewno?

Tymczasem polityka prowadzona przez Stany Zjednoczone (Independence and Security Act, 2007) jak i  kraje UE (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1973/2004 z 29 października 2004 r), w tym Polskę [...] Czytaj więcej...

Etanol gorszy od benzyny? Prawo w USA

Koncepcja ta powstała już w 2007, kiedy została wpisana w ustawę energetyczną nakazującą zwiększenie udziału biopaliw takich jak etanol czy biodiesel. Ale wymaga ona również, począwszy od tego [...] Czytaj więcej...

Narodowy cel paliwowy

  Gdy na początku zeszłego roku weszło w życie prawo nakazujące mieszanie benzyny i oleju napędowego z biokomponentami były spore obawy, czy koncerny paliwowe zrealizują tzw. Narodowy Cel [...] Czytaj więcej...

Biopaliwowa deklaracja

  Unijna komisarz do spraw rolnictwa po raz kolejny odparła zarzuty, jakoby rosnąca produkcja biopaliw była odpowiedzialna za wzrost cen żywności w 2007 roku. Na dowód przedstawiła obecną [...] Czytaj więcej...