Prawo

Elastyczna i ekologiczna

Różnice w dopłatach, które występują pomiędzy krajami, powinny zostać zmniejszone szybciej, niż proponuje to Komisja Europejska- uważają eurodeputowani. Żaden rolnik nie powinien dostawać mniej [...] Czytaj więcej...

Polscy europosłowie o wyrównywaniu dopłat w UE

Europoseł PSL Jarosław Kalinowski zwracał uwagę, że zróżnicowanie wsparcia dla rolników narusza fundamentalną zasadę równych warunków konkurencji na jednolitym rynku, a proponowana reforma nie [...] Czytaj więcej...

Kwestia wpisu roślin do krajowego rejestru. Rząd za nowelizacją ustawy o nasiennictwie

W uzasadnieniu do ustawy czytamy, że termin na złożenie przez zainteresowane podmioty wniosku o wpis niektórych odmian roślin sadowniczych do krajowego rejestru minął 30 września 2012 roku. To [...] Czytaj więcej...

Zmiany w systemach wsparcia bezpośredniego

Zmienione przepisy rozporządzenia nr 73/2009 umożliwiły nowym państwom członkowskim, stosującym system jednolitej płatności obszarowej, stosowanie w odniesieniu do roku 2013 przejściowego [...] Czytaj więcej...

Sejm: nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Nowelizacja określa procedury wydawania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Ustawa rozszerza także m.in. katalog dochodów budżetu województwa o [...] Czytaj więcej...