Prawo

Zastrzeżenia Polski dot. dyrektywy tytoniowej

Spotykają się na niej bowiem przedstawiciele resortów, którzy patrzą na sprawę od strony gospodarczej, a na takim aspekcie naświetlania skutków nowych regulacji zależy Polsce. – Odbyła się [...] Czytaj więcej...

Senat: trzy poprawki do ustawy o środkach ochrony roślin

Ustawa ma regulować kwestie związane z wprowadzeniem do obrotu środków ochrony roślin, ich stosowaniem, potwierdzaniem sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do ich stosowania, [...] Czytaj więcej...

Lepsze dopasowanie systemu gospodarki odpadami do potrzeb mieszkańców

Gminy do końca 2012 r. miały obowiązek ustalenia stawek opłat na cztery różne sposoby: od liczby mieszkańców, powierzchni nieruchomości, ilości zużytej wody lub za gospodarstwo domowe (stawka [...] Czytaj więcej...

Rada Ministrów za nowelą ws. organizacji rynku rybnego

Zgodnie z projektem nowelizacji, przedsiębiorca prowadzący skup i sprzedający ryby morskie będzie wystawiał „dokument sprzedaży”, a nie – jak dotychczas – „kartę sprzedaży”. W związku ze zmianą [...] Czytaj więcej...

Rząd omówił projekt dotyczący uboju rytualnego

  Resort zaproponował, by w ustawie uchylić art. 34 ustęp 1, w którym wskazano, że uboju zwierzęcia można dokonać tylko po uprzednim jego ogłuszeniu. Uchylenie tego przepisu spowoduje [...] Czytaj więcej...