Agrotechnika

Zbiór ziemniaka

Duże rozdrobnienie plantacji ziemniaka  całym kraju przy nadmiarze siły roboczej na wsi jest problemem w upowszechnianiu pełnej mechanizacji zbioru. Zmusza to przemysł maszyn rolniczych do [...] Czytaj więcej...

Uprawa grochu siewnego

Na uwagę zasługuje przy tym istotny  postęp  biologiczny, jaki nastąpił  w uprawie grochu.  Jego miarą  jest przede wszystkim ponad 50% wzrost średniego plonu. Oprócz niewątpliwych zalet  groch [...] Czytaj więcej...

Kukurydza – uprawa z przyszłością?

Zastosowanie paszowe pozostaje najważniejszym kierunkiem spożycia ziarna kukurydzy. Bez niego trudno wyobrazić sobie intensywną produkcję drobiu czy trzody chlewnej. Także hodowcy bydła mlecznego [...] Czytaj więcej...

Użytki zielone w gospodarstwach ekologicznych

W czasach niedoborów paszowych wzrasta zainteresowanie użytkami zielonymi jako najbardziej proekologiczną formą rolniczego wykorzystania ziemi. Znaczny ich udział w strukturze użytków rolnych [...] Czytaj więcej...

Ochrona kapusty

Po posadzeniu w polu rozsady kapusty mogą wystąpić problemy z kiłą kapusty, czernią krzyżowych, szarą pleśnią czy też czarną zgnilizną kapusty. W ostatnich latach występują również problemy z [...] Czytaj więcej...