Nawozy

Obornik najlepszy dla gleby i roślin

Obornik określany jest jako nawóz naturalny, organiczny, składający się z mieszaniny kału i moczu zwierząt oraz ściółki. Uważany jest za nawóz uniwersalny, który zawiera wszystkie niezbędne w [...] Czytaj więcej...

Nawożenie wapnem i magnezem

Optymalne pH gleby umożliwia prawidłowy wzrost i funkcjonowanie systemu korzeniowego, umożliwiając optymalne zaopatrzenie w wodę i składniki pokarmowe, będące warunkiem uzyskania wysokich plonów [...] Czytaj więcej...

Uciążliwy nawóz

Ten nieszczęsny proceder trwa już prawie dwa miesiące. A chodzi o odpady z zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego, które były wywożone i składowane na polach po byłym PGR-rze, w gminie Belsk [...] Czytaj więcej...

Rolnictwo alternatywne – wysokie plony i kondycja gleby

Fakt ten zainspirował Baskijski Instytut Badań i Rozwoju Rolnictwa – Neiker-Tecnalia – do zaprojektowania serii projektów badawczych mających ocenić alternatywne praktyki rolnicze, w [...] Czytaj więcej...

Nawozowe bieguny świata

Raport naukowy z trzech regionów świata, w których uprawia się kukurydzę, stwierdza ogromne zaburzenia równowagi w stosowaniu nawozów azotowych. Powoduje to niedobory na jednych obszarach i [...] Czytaj więcej...