Produkcja

Znaczenie wapnia w odżywianiu rzepaku ozimego

Układając nawożenie pod kątem zapotrzebowania rzepaku na składniki pokarmowe, należy uwzględnić wysokość plonu i zawartość składników pokarmowych w glebie. Niestety zapomina się przy tym często o [...] Czytaj więcej...

Jesienne dokarmianie rzepaku

Kolejnym bardzo istotnym elementem jest uzyskanie prawidłowej obsady roślin. Częstym błędem popełnianym przez rolników jest zbyt gęsty siew, który prowadzi do wzajemnej konkurencji roślin rzepaku [...] Czytaj więcej...

Rzepak ozimy – jak ustala się rekomendacje agrotechniczne dla poszczególnych odmian

Przed wprowadzeniem na rynek opracowuje się dla niej rekomendacje agrotechniczne, które obejmują wszystkie aspekty uprawy, począwszy od zalecanej lokalizacji, terminu siewu, obsady, technologii [...] Czytaj więcej...

Mieszańce zrestorowane wyhodowane w systemie Ogura

  Odmiany mieszańcowe zrestorowane tworzy się poprzez zapylenie linii męskostenełorylnej, składającej się wyłącznie z roślin niewytwarzających pyłku z linią męskopłodną, która składa się z roślin [...] Czytaj więcej...

Mikroelementy w uprawie marchwi

  Musimy wiedzieć, że objawy niedoborów składników w roślinie powodowane są różnymi przyczynami: może to być nadmiar wody (wymywanie składników z gleby lub stres wodny – podtopienie), beztlenowe [...] Czytaj więcej...