Środki ochrony

Opakowania po pestycydach do lasu albo w ognisko

W projekcie ustawy określono zasady postępowania z odpadami, które mają zapewnić ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Jednak proponowane [...] Czytaj więcej...

Kary za stosowanie wycofanych z obrotu ŚOR

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa dokonała kontroli w gospodarstwach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wystąpiło kilka przypadków nieumyślnego zastosowania środków po [...] Czytaj więcej...

Jak należy postępować w przypadku zatrucia pszczół?

Podstawą jest protokół komisji powołanej w celu ustalenia przyczyn zatrucia i jego sprawcy, jak również wyniki analiz próbek zatrutych pszczół, opryskanych roślin i gleby na której wykonano [...] Czytaj więcej...

Zamieszanie z opakowaniami po pestycydach

Aby zdyscyplinować rolników na opakowania nałożono kaucję. W pierwszym podejściu sposób naliczania kaucji świadczył o kompletnym niezrozumieniu zasad sprzedaży pestycydów. W drugiej wersji, [...] Czytaj więcej...

Strategie kontroli zachwaszczenia w warunkach suszy

Chwasty tolerancyjne na warunki suszy, takie jak amerykańska kochia czy przegorzan oraz chwasty wieloletnie, stają się bardziej problematyczne w takich warunkach niż gorczyca polna, rdest [...] Czytaj więcej...