Wymogi Wzajemnej Zgodności “Cross Compiliance”

Cross-compliance

Od tego Unia uzależni wypłatę dopłat obszarowych dla rolników. Tymczasem rolnicy nie tylko nie wiedzą o zasadzie wzajemnej zgodności ale nie brakuje takich, którzy całą sprawę bagatelizują i [...] Czytaj więcej...

Jeszcze 3 lata

Cross – compliance, to jedna z najważniejszych zmian reformy polityki rolnej. System redukuje subsydia dla producentom, którzy nie przestrzegają norm, w szczególności związanych z ochroną [...] Czytaj więcej...