PROW 2007-2013

Są jeszcze fundusze na działalność pozarolniczą

W programie Leader realizowanym przez Lokalne Grupy Działania (LGD) jednym z działań jest tworzenie pozarolniczych źródeł dochodu (tzw. różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej). W woj. [...] Czytaj więcej...

ARiMR przypomina, że w tym roku zwiększył się zakres kontroli tzw. wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych

Dotychczas polscy rolnicy, w ramach “Zasad wzajemnej zgodności” zobowiązani byli do przestrzegania, od 1 stycznia 2009 r., wymogów z obszaru A – związanych z ochroną środowiska [...] Czytaj więcej...

(Nie)legalne dopłaty

  Przyznawane polskim rolnikom dotacje na spłatę odsetek od kredytów na zakup gruntów rolnych powinny zakończyć się w 2010 roku. To zdanie Komisji Europejskiej, a teraz i rzecznika generalnego [...] Czytaj więcej...

Kogo może zgłosić do ubezpieczenia beneficjent renty strukturalnej? Sprawdź czy kwalifikujesz się do objęcia takim ubezpieczeniem.

W przypadku, gdy członek rodziny beneficjenta renty strukturalnej, zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, podejmie, chociaż przez kilka dni, jakiekolwiek zatrudnienie – także w ramach [...] Czytaj więcej...

Polscy rolnicy liderami realizacji programu PROW

  W samym tylko 2010 roku, Agencja przekazała beneficjentom tego Programu 8,2 mld zł., natomiast w 2011 r. wypłacono ok. 10 mld zł. W sumie od początku rozpoczęcia działań w 2007 r. rolnicy i [...] Czytaj więcej...