PROW 2007-2013

PROW

 Następnie 14 kwietnia będzie ogłoszona data  naboru wniosków na wsparcie z działania ”Modernizacja gospodarstw rolnych”. Z kolei 5 maja będzie wiadomo od kiedy ARiMR zacznie przyjmować wnioski [...] Czytaj więcej...

Wyższe dopłaty do wierzby, topoli, miskanta i ślazowca?

W uzasadnieniu do projektów rozporządzeń  można przeczytać,  iż w polskich warunkach uprawy roślin na biomasę stanowi główny czynnik produkcji energii odnawialnej. Ponadto uprawa roślin [...] Czytaj więcej...

ARiMR, zgodnie z harmonogramem, zakończyła I etap oceny formalnej wniosków.

Z końcem stycznia 2009 r., zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, zakończony został I etap oceny formalnej wszystkich 818 wniosków złożonych w ramach działania 123 „Zwiększanie wartości dodanej [...] Czytaj więcej...

W 14 województwach można już składać wnioski o wsparcie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Terminy naborów wniosków w poszczególnych województwach są następujące:    woj. Dolnośląskie – 2 lutego / termin: 27 lutego 2009 woj. Kujawsko–Pomorskie / termin: 2 lutego – 2 kwietnia 2009 [...] Czytaj więcej...

Blisko 75% rolników otrzymało płatności bezpośrednie za 2008 r.

Agencja obsługuje ponad 1,421 mln wniosków o przyznanie płatności obszarowych, które złożyli rolnicy w 2008 r. Na ich konta bankowe ARiMR przekaże w sumie ok. 9,3 mld zł z tytułu płatności [...] Czytaj więcej...