PROW 2007-2013

Stawki płatności proponowane przez MRiRW

– uzupełniająca płatność podstawowa – do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin – 211,80 PLN/ha; – płatność uzupełniająca do [...] Czytaj więcej...

W październiku ARiMR uruchomi dwa nowe nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007 – 2013

Rolnik może otrzymać wsparcie z działania “Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań [...] Czytaj więcej...

Modulacja płatności bezpośrednich

W związku ze stosowaniem modulacji w UE-15 krajowe płatności uzupełniające w nowych państwach członkowskich muszą zostać pomniejszone zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji z dnia 24 lipca 2012 r. [...] Czytaj więcej...

Dopłaty tylko do najlepszego tytoniu

Agencja będzie sprawdzać, czy rolnicy spełniają warunki uprawniające do otrzymania dopłat. Jednym z nich było zawarcie umów na uprawę tytoniu. Umowy te należało podpisać z przetwórcami tytoniu, a [...] Czytaj więcej...

Nowy nabór w ramach PROW 2007-2013

Minister zapowiedział, że od 15 października do 26 listopada 2012 r. będzie można składać  wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania “Przywracanie potencjału produkcji rolnej [...] Czytaj więcej...