PROW 2007-2013

Dotacje na działania informacyjne o WPR

W obecnym naborze, Komisji Europejskiej zależy przede wszystkim na przybliżeniu wariantów reformy WPR. Wsparcie mogą uzyskać projekty mające na celu zapewnienie lepszego społecznego zrozumienia [...] Czytaj więcej...

Zbliża się sensacyjny powrót jesiotra do polskich rzek i Bałtyku. Pomoc ARiMR z PO Ryby 2007-13

To tam, bez żadnego rozgłosu  trwają – pionierskie w Europie starania o powrót rodzimego gatunku jesiotra do naszych rzek i wód Bałtyku, czyli mówiąc górnolotnie, do macierzy. Fachowo [...] Czytaj więcej...

„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” – komunikat

Celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów rozporządzenia wykonawczego do wymagań dotyczących kwestii horyzontalnych, wspólnych dla działań PROW 2007- 2013, a także warunków już istniejących [...] Czytaj więcej...

ARiMR ma jeszcze ponad 200 mln. zł na odbudowę gospodarstw rolników poszkodowanych przez gradobicia, trąby powietrzne, burze itp.

Dotychczas, w ramach PROW na lata 2007-2013,  z działania 126 “Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich [...] Czytaj więcej...

Dzięki wsparciu z ARiMR finansowanemu z PROW 2007-2013 na wsi powstaje około 34 tysięcy nowych miejsc pracy

Wieś, obok swojej tradycyjnej roli wytwarzania żywności, zyskuje znaczenie jako przestrzeń działalności gospodarczej niezwiązanej z rolnictwem. Procesy te są wspomagane przez Program  Rozwoju [...] Czytaj więcej...