WPR

Podsumowanie działalności

Zdecydowano między innymi o oddzieleniu dopłat bezpośrednich od produkcji rolnej i związanie ich z wielkością gospodarstwa, stopniowym ograniczaniu dopłat bezpośrednich na rzecz funduszu rozwoju [...] Czytaj więcej...

Nieformalne posiedzenie Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Po zakończeniu obrad minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki stwierdził, że czeka nas bardzo poważna i trudna debata wewnątrz Unii Europejskiej. Polskiemu rządowi potrzebne będzie [...] Czytaj więcej...

Dopłaty bezpośrednie “za” i “przeciw”

Ministrowie rolnictwa z krajów, które przyłączyły się do Unii po 2004 roku chcieliby przede wszystkim zrównania dopłat bezpośrednich. Teraz farmerzy z dawnej Piętnastki otrzymują dużo więcej, niż [...] Czytaj więcej...

Posiedzenie Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli

Minister przedstawił stanowisko Polski dotyczące kluczowych spraw w rozwoju rybołówstwa, czyli m.in. nadmierne zdolności połowowe istniejące w wielu państwach członkowskich. Zwrócił też uwagę na [...] Czytaj więcej...

Debata w Pałacu

Dyskutowano o przyszłym modelu polskiego rolnictwa, stanie edukacji wiejskiej, dochodowości pracy na wsi oraz pogłębiającym się rozwarstwieniu między wsią a miastem. Ale najważniejszym tematem [...] Czytaj więcej...