WPR

Francja górą

Liderem jest koncern cukrowy Zuccheri, który w zeszłym roku otrzymał prawie 140 milionów euro dopłat. Jego rodzimy rywal zgarnął niewiele mniej, bo 125 milionów. Nie wiadomo ile funduszy [...] Czytaj więcej...

Spotkanie ze związkami plantatorów tytoniu

Tematem spotkania było omówienie zagadnień związanych ze zmianami w systemie wsparcia dla tytoniu po 2009 r., wynikającymi z reformy Wspólnej Polityki Rolnej i jej przeglądu oraz problemów [...] Czytaj więcej...

Spotkanie państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii i Rumuni w Warszawie

Ministrowie podkreślali, że w ramach WPR istnieje konieczność utrzymania obydwu filarów tej polityki : wsparcia bezpośredniego producentów rolnych w ramach dopłat bezpośrednich oraz instrumentów [...] Czytaj więcej...

Po 5 latach pozytywnie

Kiedy negocjowaliśmy akcesję i wchodziliśmy do Unii Europejskiej po obu stronach było bardzo dużo strachu. My baliśmy się wykupu polskiej ziemi czy zalania nas przez zagraniczną żywność. Z kolei [...] Czytaj więcej...

5 lat w UE

W Polsce instytucją odpowiedzialną za rozdysponowanie znacznej części tego wsparcia została Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która już wcześniej przekazywała na wieś tzw. środki [...] Czytaj więcej...