Produkcja Integrowana

Ulotki informacyjne

Integrowana produkcja – System jakości żywności Integrowana produkcja w kontekście eksportu na rynek Federacji Rosyjskiej Czytaj więcej...

Czym jest Integrowana Produkcja?

Zbieżność założeń sytemu Integrowanej Produkcji z zasadami integrowanej ochrony roślin pozwala stwierdzić, że wdrożenie IP w chwili obecnej gwarantuje wypełnienie obligatoryjnego wymogu [...] Czytaj więcej...

Integrowana Produkcja w świetle integrowanej ochrony roślin

Integrowana ochrona roślin jest sposobem ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, polegającym na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod [...] Czytaj więcej...

Produkcja integrowana

Integrowana produkcja uwzględnia także cele ekologiczne:– ochronę otaczającego środowiska– ochronę rolniczego krajobrazu– dba o bezpieczeństwo i zdrowie zarówno producentów jak [...] Czytaj więcej...