I po limitach

System limitowania wprowadzono przeszło 25 lat temu, aby ograniczyć jego produkcję oraz stabilizować ceny skupu. Początkowo miał obowiązywać 5 lat. Wielokrotnie przedłużany, przetrwał do dzisiaj. Ale decyzja o likwidacji wydaje się być nieodwracalna. Tak przynajmniej twierdzą najważniejsi brukselscy urzędnicy, w tym komisarz ds. rolnictwa Dacian Ciolos. I bardzo dobrze komentują polscy przedsiębiorcy.

Marcin Hydzik, Związek Polskich Przetwórców Mleka: system kwotowania okazał się nieskuteczny. Zwłaszcza w obliczu tego co działo się na rynku mleka, czyli tych gwałtownych fluktuacji cen mleka. Skoro system nie działa to trzeba go zlikwidować.

Ale opinia w tej sprawie podzieliła branżę mleczarską. Spółdzielcy twierdzą, że likwidacja obecnych regulacji uderzy w rolników.

Waldemar Broś, KZSM: należy się spodziewać, że nastąpi gwałtowny wzrost produkcji mleka i ceny spadną.

I takie też stanowisko zajmuje rząd, który sprzeciwia się tej decyzji choć zdaje sobie sprawę, że nie można jej cofnąć.

Marek Sawicki, minister rolnictwa: skoro nie mamy nowych propozycji, nowych systemów regulacji to ze starych sprawdzonych nie warto rezygnować.

Ale nowe propozycje już się pojawiają. Francja i Niemcy zastanawiają się nad zastępczymi formami regulacji rynku w postaci kontraktów terminowych na giełdach towarowych.

Marek Sawicki, minister rolnictwa: kontrakty terminowe na giełdach mogą być przedmiotem spekulacji kilku dużych graczy finansowych i tak jak giełda chicagowska nie uchroniła się od kryzysu na giełdach finansowych w 2007-2008, tak również ten mechanizm wprowadzony na rynek europejski może okazać się też nieskuteczny.

Ale są też i takie pomysły.

Marcin Hydzik, Związek Polskich Przetwórców Mleka: zdecydowanie wolny rynek. Już się przekonaliśmy, że wszelkie mechanizmy interwencyjne mają skutek tylko na jakiś określony czas. A wolny rynek zweryfikuje i producentów i przetwórców. Myślę, że to będzie najzdrowsza sytuacja.

Jeżeli sprawa jest już przesądzona, Bruksela powinna zastanowić się jak rolnikom z nowych państw członkowskich zrekompensować likwidację kwot – mówią szefowie spółdzielni mleczarskich.

Waldemar Broś, KZSM: jeśli Komisja Europejska, Unia się na to decyduje to naszym zdaniem powinna pomyśleć o rekompensatach, zwłaszcza dla grupy państw z tej dziesiątki, która weszła do UE w roku 2004.

System kwotowania produkcji powinien zniknąć najwcześniej w 2020 roku – przekonują przedstawiciele tej branży.

 

Źródło: Agrobiznes