Jednym głosem

Gospodarz spotkania polski minister rolnictwa zapewniał, że debata nie jest próbą budowy nowej koalicji państw w Unii Europejskiej, ale tylko wzajemnymi konsultacjami przed rozpoczynającą się dyskusją o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej.

Marek Sawicki – minister rolnictwa: trzeba rozmawiać ze wszystkimi, trzeba jak największą grupę ministrów przekonać do tego, że nowy kształt Wspólnej Polityki Rolnej to przede wszystkim zerwanie z historycznymi tytułami do płatności, to przede wszystkim wyrównanie tych poziomów płatności i zdecydowane uproszczenie Wspólnej Polityki Rolnej.

Krytyka ustalania dopłat bezpośrednich na podstawie historycznych danych o produkcji była jednoznaczna. Mechanizm plonów referencyjnych musi zniknąć.

Janis Duklavs – minister rolnictwa Łotwy: musimy patrzeć w przyszłość, a nie w przeszłość, inaczej zmiany nie będą możliwe.

Delegacje 10 państw opowiedziały się za utrzymaniem dopłat bezpośrednich, interwencji rynkowych oraz finansowania rozwoju obszarów wiejskich. A fundusze mają być dzielone po równo.

Vladimir Chovan – minister rolnictwa Słowacji: niestety z przykrością musze powiedzieć, że obecna Wspólna Polityka Rolna nie jest wcale wspólna, gdyż jest to inna polityka w każdym z 27 państw Wspólnoty.

Podczas obrad dyskutowano także o sprawach bieżących. Między innymi o wspólnym stanowisku na najbliższych radach ministrów rolnictwa Wspólnoty w sprawie interwencji rynkowych na rynku mięsa i mleka.

 

Źródło: Agrobiznes