Owies w płodozmianie
Blisko 3,9 mld zł zaliczek wypłaciła ARiMR w ramach dopłat bezpośrednich za 2016 r.
Mięso drobiowe z Polski będzie eksportowane na Tajwan
Rynek chiński otwarty na import polskich jaj wylęgowych i piskląt jednodniowych
Turystyka na wsi
Prognoza zbiorów owoców i warzyw w UE 28
Prognozy dla rynku mięsa kurcząt na świecie na 2017 r.
Komunikat nr 3 Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie przypadków zatruć bakteriami Salmonella enteritidis w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej
Zwalczanie agrofagów w rolnictwie ekologicznym
Internetowa Platforma Sygnalizacji Agrofagów
Ocena potrzeb wapnowania
Potrzeby pokarmowe roślin
Agencja Rynku Rolnego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dodatkowe środki finansowe na “Modernizację gospodarstw rolnych” PROW 2014-2020
Nawet 500 tys. zł na rozwój usług rolniczych – rozpoczął się nabór wniosków o taką pomoc
Kontakt
300 tys. zł na przetwórstwo produktów rolnych – w ARiMR trwa nabór wniosków o taką pomoc
Od 18 października 2016 r. zmieniają się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt
Chrońmy pszczoły
Chrońmy pszczoły
Afrykański pomór świń – podstawowe fakty i informacje
Przetwórstwo zbóż
Przetwórstwo zbóż
Przetwórstwo owoców
Przetwórstwo mięsa
Przetwórstwo mleka