Produkty tradycyjne na Krakowskim Przedmieściu

Organizatorzy chcieliby przybliżyć mieszkańcom Warszawy polskie dziedzictwo kulinarne oraz produkty związane z tradycją prezentujących się regionów. W trakcie imprezy będzie można skosztować produktów oraz potraw wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych, a także dokonać zakupów. Przewidziane są również prezentacje specjałów z poszczególnych regionów. Przedstawiciele regionów oraz producenci podzielą się wiedzą o pochodzeniu, historii i tradycyjnych metodach wyrobu prezentowanych produktów.

Przedsięwzięcie to jest pierwszym tego typu promującym Listę Produktów Tradycyjnych i produkty na nią wpisane. Lista Produktów Tradycyjnych prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy z marszałkami województw od 2005 roku i do chwili obecnej wpisano na nią 654 produkty. Lista jest narzędziem promocyjno – informacyjnym, wpisywane na nią mogą być produkty, które posiadają 25 – letnią udokumentowaną historię, są związane z tożsamością społeczności lokalnych oraz stanowią element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane.

Rozpoczęcie imprezy przewidziane jest 27 czerwca 2009 roku o godzinie 10.00.

Serdecznie zapraszamy.

 

Źródło: MRiRW