Wysuszony problem

Nie da się rozmawiać o gospodarowaniu wodą nie biorąc pod uwagę rolnictwa. Branża ta pochłania 2/3 wody zużywanej w całej Europie. To, co zrobiono do tej pory w kwestii oszczędzania wody jest niewystarczające.

Wiele krajów nie wypełnia zobowiązań związanych z regulacją rzek i wprowadzaniem systemów nawadniania. A coraz częstsze susze to palący problemem nie tylko w regionach tradycyjnie na nie narażonych.

Co można zrobić, by poprawić sytuację? Zdaniem ekspertów częściowo problem rozwiąże drenowanie i nawadnianie, a rowy odwadniające powinny umożliwiać lokalne magazynowanie wody.

 

Źródło: Agrobiznes