Zielona energia coraz ważniejsza dla gospodarstw rolnych

Oferta targów skierowana jest głównie do gospodarstw hodowlanych, wielkoobszarowych oraz do grup producentów rolnych. Nowoczesne gospodarstwa łączą często produkcję rolniczą z wykorzystaniem energii. Dlatego w tym roku szczególne miejsce przypadło produkcji biogazu: prezentowane były wzorowe biogazownie, a wystawie towarzyszyły seminaria poświęcone produkcji zielonej energii.

Liczba biogazowni rolniczych nie przekracza w kraju dziesięciu, ale w planach jest wybudowanie ponad 2 tys. obiektów korzystających z surowców rolnych. Dla polskich firm barierą jest często wybór odpowiedniej technologii, która najczęściej pochodzi z zagranicy. Uczestnicy targów Farma mogli się zapoznać z dostępnymi rozwiązaniami produkcji biogazu.

Poznańskie targi prezentują także nowości w parku maszynowym, produkcji pasz, rozwiązaniach w gospodarstwie. Na Farmie nagrodzono finalistów konkursu “Najbardziej innowacyjny młody rolnik” oraz uhonorowano złotymi medalami najlepsze produkty rynkowe.

 

Źródło: Rzeczpospolita